TEHIX U NOVOM IZDANJU

SAV TRUD I RAD OD 9 GODINA NESTAO JE U SKUNDI ZBOG GREŠKE NA HOSTINGU, A SA OVOM PORUKOM NAJAVLJUJEMO DA SE VRAĆAMO JOŠ JAČI!

  • NOVI DIZAJN
  • VEĆA OPTIMIZACIJA
  • VIŠE RUBRIKA
  • BOLJA ORGANIZACIJA
  • NOVA APLIKACIJA